JAK IVP&R PRACUJE? (podrobněji)

Občan bude potřebovat pro volby, odvolávání a referenda prostřednictvím IVP&R osobní počítač a/nebo chytrý mobilní telefon a splňovat bezpečnostní požadavky pro prokazatelnost totožnosti vyvinuté odborníky pro softwarovou bezpečnost (jako například hesla či bezpečnostní certifikáty). Dále pohotová dostupnost, možnost volit/odvolávat, hlasovat v kteroukoliv denní i noční dobu, nenákladnost kandidování, rychlost šíření informací atd. budou zcela nový fenomén moderních voleb, odvolávání a referend. Ochrana proti virům, červům a jiným nájezdníkům bude nejspíše zabezpečena použitím strojů harvardského typu s fyzicky oddělenou pamětí programu a dat, navzájem supervizovaných. Zabezpečení IVP&R je ryze odborný úkol pro profesionály, kteří jsou specializovaní na tyto otázky. Ti musí s těmito problémy pomoci.

Po odladění programu, (pro ostrou verzi IVP&R) každý občan, který projde inicializační procedurou ověření a sesouhlasení své fyzické osoby např. s matrikou, bude moci ze svého počítače, z domova, postupně i odkudkoliv (i ze zahraničí), např. i s pomocí inteligentního mobilního telefonu, vstoupit zabezpečeně do IVP&R a nahlížet do jeho stránek, kandidovat, volit, odvolávat, iniciovat referenda, hlasovat v referendech, komunikovat s kandidáty a funkcionáři správy/moci, žádat o interpelaci a/nebo audienci. Kdo má problém s výpočetní technikou, bude moci požádat o pomoc na každém obecním úřadě, kde mu nepochybně rádi s IVP&R pomohou. Takových "počítačově negramotných" lidí bude čím dál méně, protože právě počítačová gramotnost velmi stoupá každým rokem.

Takto mohou vypadat úvodní obrazovky IVP&R (kliknutím obrázek zvětšíte):

Pokračovat do celého znění.