JAK IVP&R PRACUJE?

Spustit na internetu program IVP&R, nejprve jako"hru pro občany". Po odladění a správném zabezpečení té nejlepší a nejpřívětivější verze a zvážení všech připomínek, námětů a upozornění, spustit postupně, zaručenými daty naplněnou, "ostrou", vysoce zabezpečenou verzi Internetového Volebního Programu a Referenda (IVP&R) pro skutečné a směroplatné volby. Jde jednak o volby/odvolávání osob do/z politických zastupitelských funkcí a institucí a rovněž volby do mocné správy (úřednictva). S tím přichází i možnost občanského zablokování předkládaných zákonů a/nebo, smluv, zabránění vzniku institucí a odvolávání osob. To vše pomocí referend. Zrušení již platných zákonů, smluv a institucí musí být z ústavy možné také, pomocí referend, musí však podléhat zvláštnímu režimu tak, aby nebyl narušen princip ústavnosti, nepřijatelné retroaktivity zákonů/smluv a aby byla zajištěna právní jednoznačnost, kontinuita, konzistence a návaznost. Současně se zavedením IVP&R musí být změněna stávající ústava a některé zákony tak, aby byly omezeny veřejné rozpočty, dluhy, emise peněz a daně.

Podrobnější popis zde.