CO JE IVP&R? (podrobněji)

IVP&R bude tedy počítačový program, běžící nejprve zabezpečeně, hostitelsky na internetu, dokud bude "hrou pro občany". Po důsledném odladění a otestování poběží tento program velmi zabezpečeně na několika chráněných, speciálních, serverech se vzájemnou supervizí a dalšími bezpečnostními prvky, které vymyslí odborníci. Tyto servery budou velmi zabezpečeně připojeny na web. S pomocí IVP&R bude moci občan individuálně, levně a samostatně kandidovat do všech funkcí správy a moci, pro kterou bude mít předem jasně stanovené podmínky (věk, občanství, bezúhonnost, vzdělání, praxi, kvalifikaci atd.) Jistě mu pomohou v kandidatuře i zveřejněné výsledky úspěšného a čestné podnikání, životní a politické názory, dosažené životní úspěchy, členství v politických hnutích a stranách, kladné reference ctihodných osobností, dobrozdání spoluobčanů, zmíněné zásluhy o vlast, o svobodnou, demokratickou republiku, o mír, boj proti násilí, boj proti korupci, pomohou i osobní zásluhy na individuální humanitární pomoci potřebným z vlastních zdrojů a vlastním přičiněním atd.

Prostřednictvím IVP&R bude každý volič moci nahlížet do veřejných částí karet k/f, dále do grafů a tabulek popularity/voleb/odvolávání k/f, také do tabulek a grafů referend.

Každý volič bude moci iniciovat, sledovat a hlasovat v referendech proti zákonům, smlouvám a institucím, a/nebo jejich pravomocím a/nebo částem. Referenda budou možná i pro odvolávání již zvolených funkcionářů správy/moci všemi oprávněnými voliči. Občan bude moci průběžně volit a odvolávat lidi do/z funkcí, informovat voliče i k/f o nekalé, nebo naopak záslužné činnosti kandidátů/funkcionářů, (recall). Budou možné určité omezené občanské interpelace a audience, bude usnadněna komunikace občanů s mocí a správou prostřednictvím právě IVP&R, ale i prostřednictvím e-mailů, internetu, telefonicky atd.

Aby kvalifikovanost a odpovědnost občanských voleb, odvolávání a referend byla optimalizována, je nezbytná objektivní osvěta ve věcech politických, správy a moci. Zejména pomocí dobře připravených (moderovaných) rozhovorů s experty a přirozenými autoritami, dále pomocí diskusí odborníků, zastávající zdůvodněně různé názory na daná témata. V neposlední řadě mohou pomoci celospolečenskému vzdělání i naučné filmy a jiné vědecké pořady a projekty. Naučné filmové dokumenty by měly být pevnou součástí, jak soukromých naučných projektů pro veřejnost, tak veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média by měla mít za povinnost kontinuální, objektivní, jasné, srozumitelné a praktické vzdělávání občanů v otázkách politologických, právních, ekonomických a sociologických (v několikerých, sledovacích časech, aby mohli tyto pořady sledovat všechny generace a/nebo profese lidí).

Pokračovat do celého znění.